Wednesday, 29 October 2014

ANTARA PENSYARAH KPTI IPOH

Pensyarah Ilmu Manthiq sdg menyampaikan kuliah

Guru Taranum sedang mengajar ilmunya

Pensyarah Ilmu Akhlaq

Pensyarah Sistem Pengadilan Islam

Pensyarah Hadis Hukum (DR MOHD PUAD)

JADUAL KULIAH PADA 22.7.2018

Pelajar Diberi minum waktu rehat Kuliah Minggu ini: F.Muqarin, F.Muamalat, F.Mawarith & Balaghah 1. Kelas B.Arab...