Thursday, 6 November 2014

SUBJEK DIPLOMA

Kelas pengajian K.P.T.I. yang selesa ..............
Pengetua KPTI (Pensyarah B.Inggeris)
sedang menyampaikan kuliah.

JADUAL KULIAH PADA 22.7.2018

Pelajar Diberi minum waktu rehat Kuliah Minggu ini: F.Muqarin, F.Muamalat, F.Mawarith & Balaghah 1. Kelas B.Arab...