Thursday, 23 October 2014

KELAS BAHASA ARAB (HARFIAH). MASIH TERBUKA

BELAJAR BAHASA ARAB ADALAH FARDHU AIN ATAS TIAP MUKALLAF. RASAI NIKMAT MEMAHAMI BAHASA AL-QUR'AN. BERKUNJUNGLAH KE SINI. ISIKAN MASA ANDA PADA WAKTU YANG ANDA LAPANG. KAMI BERSEDIA UNTUK ANDA.
Sesi soal-jawab di antara pensyarah dan peserta kursus
Para peserta kursus begitu khusyu' mendengar
kuliah oleh pensyarah.

JADUAL KULIAH PADA 22.7.2018

Pelajar Diberi minum waktu rehat Kuliah Minggu ini: F.Muqarin, F.Muamalat, F.Mawarith & Balaghah 1. Kelas B.Arab...