Sunday, 4 September 2016

Pengajian Umum 4.8.16

Memperinci Bab Solat oleh Imam Zulkarnain

JADUAL KULIAH PADA 22.7.2018

Pelajar Diberi minum waktu rehat Kuliah Minggu ini: F.Muqarin, F.Muamalat, F.Mawarith & Balaghah 1. Kelas B.Arab...