Tuesday, 23 June 2015

SUBJEK YG DIAJARKAN DI SINI

SUBJEK YANG DIAJARKAN DI SINI

1- Aqidah Islamiah
2- Tarikh Tashrik
3- Ulum Quran
4- Usul Tafir
5- Usul Hadith
6- Usul Fiqh
7- Bahasa Arab 1,2,3,4,5
8- Bahasa Inggeris 1,2,3
9- Fiqh Ibadat
10- Fiqh Muqarran 1,2,3,4
11- Musthalah Hadith
12- Ilmu Tafsir
13- Hafazan & Tajwid
14- Ulum Hadith
15- Fiqh Munakahat
16- Ilmu Tasauf
17- Ilmu Falak
18- Peradaban Islam
19- Pengajian Malaysia
21- Fiqh Muamalat
22- Ilmu Faraid
23- Qawaid Fiqhiah
24- Fiqh Sirah
25-*Pengantar Pengurusan(EI)
26- Bahasa Kebangsaan
27- Fiqh Jinayat
28- Ilmu Dakwah

29- Siasah Syar’iah
30- Sistem Ekonomi Islam
31- Methodologi Penyelidikan
32- Komp ( H/ware & S/ware)
33- Hadith Hukum
34- Ayat Hukum

35- Akhlaq Islamiah
36- Sistem Pengadilan Islam
37- Taranum Al-Quran
38- Kaunseling & Saikologi Pend.
39- Kertas Projek

JADUAL KULIAH PADA 22.7.2018

Pelajar Diberi minum waktu rehat Kuliah Minggu ini: F.Muqarin, F.Muamalat, F.Mawarith & Balaghah 1. Kelas B.Arab...