Monday, 17 February 2014

semester 1 telah bermula...Pensyarah Tarikh Tashrik sdg memberikan kuliah

Pesyarah B.Inggeris sdg berinteraksi. Berkelulusan M.A (US) dlm B.I
Pensyarah Ulum Quran (M.A.UIA) menyampaikan kuliahnya
Pensyarah Usul Hadith (M.A.UM) sdg berkongsi ilmu
JADUAL KULIAH PADA 22.7.2018

Pelajar Diberi minum waktu rehat Kuliah Minggu ini: F.Muqarin, F.Muamalat, F.Mawarith & Balaghah 1. Kelas B.Arab...