Al-QURAN FLASH

Monday, 17 February 2014

semester 1 telah bermula...Pensyarah Tarikh Tashrik sdg memberikan kuliah

Pesyarah B.Inggeris sdg berinteraksi. Berkelulusan M.A (US) dlm B.I
Pensyarah Ulum Quran (M.A.UIA) menyampaikan kuliahnya
Pensyarah Usul Hadith (M.A.UM) sdg berkongsi ilmu