Al-QURAN FLASH

Thursday, 6 November 2014

SUBJEK DIPLOMA

Kelas pengajian K.P.T.I. yang selesa ..............
Pengetua KPTI (Pensyarah B.Inggeris)
sedang menyampaikan kuliah.